KHU DÂN CƯ

Các dự án phát triển khu dân cư, nhà ở mới có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn. Để đảm bảo dự án, nhà ở của bạn được xây dựng đúng kỹ thuật và mức độ tiếng ồn bên trong và bên ngoài phù hợp bảo vệ sức khỏe cho những người sống và làm việc tại đó.

Các dự án khu dân cư, nhà ở có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giao thông, tiếng ồn giải trí và các nguồn tiếng ồn thương mại hoặc công nghiệp. Viện phát triển và ứng dụng vật liệu âm thanh có thể tư vấn để đảm bảo các giải pháp cách âm hiệu quả và thiết thực nhất được từ khi thiết kế. Chúng tôi có kinh nghiệm về âm học có thể làm viẹc trên các dự án với quy mô từ nhà đơn lẻ đến các dự án đa mục đích, cung cấp các kiến thức chuyên môn nhiều lăm kinh nghiệm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp và cung cấp các dịch vụ tư vấn và thử nghiệm âm thanh để hỗ trợ dự án của bạn. Mục đích của việc đánh giá này là để bảo vệ sự tiện nghi của cư dân tương lai và gia đình bạn khỏi ô nhiễm tiếng ồn và cung cấp các điều kiện âm thanh tốt nhất cho cả bên trong (thông qua lớp tường tòa nhà được thiết kế phù hợp) và bên ngoài (thông qua hướng dẫn về hàng rào hoặc định hướng cách âm).

Thiết kế âm thanh tốt không chỉ cần thiết cho tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển mà còn cần thiết để bảo vệ chống lại sự truyền tiếng ồn không mong muốn giữa các ngôi nhà.