ÂM HỌC TRONG Y TẾ

Khi nói đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn âm thanh chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo quyền riêng tư cho những người cần và đảm bảo không có tiếng ồn tác động tiêu cực đến việc chăm sóc bệnh nhân.

DASM có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn âm thanh chất lượng cao nhất cho nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin chuyên gia theo Bản ghi nhớ kỹ thuật y tế 08-01: Âm học (HTM 08-01), cho phép khách hàng của chúng tôi đạt được các tiêu chuẩn hiệu suất được khuyến nghị về chất lượng âm thanh trong cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các tòa nhà chăm sóc sức khỏe mới ở Vương quốc Anh hiện được yêu cầu tuân thủ HTM 08-01 để tuân thủ các tiêu chuẩn do Phương pháp Đánh giá Môi trường của Cơ sở Nghiên cứu và Tòa nhà (hoặc BREEAM) đặt ra.

 

Các chuyên gia tư vấn về âm thanh của chúng tôi đã giúp khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng cách đưa ra lời khuyên cho các nhà thiết kế và đánh giá các cơ sở chăm sóc sức khỏe để đạt được điều kiện âm thanh tối ưu cho cả bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên dễ hiểu, thiết thực để đạt được những điều kiện này. Điều này có thể bao gồm cải thiện âm thanh thông qua xử lý bề mặt hoặc cung cấp lời khuyên về cách âm cho các phòng đã được sửa đổi hoặc thay đổi chức năng. Chúng tôi khuyến khích khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt; chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn trong nhiều khía cạnh của thiết kế và lập kế hoạch môi trường chăm sóc sức khỏe, cho phép khách hàng cung cấp môi trường chăm sóc sức khỏe chất lượng một cách hiệu quả và thiết thực.

Đội ngũ thân thiện và am hiểu của chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên về một loạt các vấn đề âm thanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng có thể bao gồm các văn phòng bác sĩ đa khoa (GP) hoặc các phòng khám riêng hoặc các tòa nhà chăm sóc sức khỏe đa năng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các mẹo đơn giản, thiết thực liên quan đến vị trí và vị trí liền kề của phòng, để giảm thiểu nhu cầu chi tiền không cần thiết cho việc cách âm, cải thiện quản lý ngân sách và hiệu quả chi tiêu của dự án. Các dự án quy mô lớn hơn cũng có thể thực hiện được. Điều này có thể bao gồm tư vấn về âm thanh cho bệnh viện, kiểm tra âm thanh công trường chăm sóc sức khỏe hoặc kiểm tra các tòa nhà chăm sóc sức khỏe sau khi hoàn thành, để đảm bảo rằng chúng tuân thủ hướng dẫn và khuyến nghị.

Để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hãy liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi qua biểu mẫu, gửi email tới info@dasm.com.vn hoặc gọi Hotline để thảo luận về các yêu cầu tư vấn âm thanh của bạn.