ĐÁNH GIÁ TIẾNG ỒN XÂY DỰNG

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các đánh giá tiếng ồn xây dựng cho các dự án và các phát triển mới ở mọi quy mô. Chúng tôi tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn mới nhất, để đảm bảo rằng tiếng ồn và độ rung không quá mức cả về cường độ và thời lượng của các hoạt động được đề xuất. Chúng tôi cũng cung cấp giám sát trong các dự án xây dựng để đảm bảo rằng mức độ tiếng ồn không nằm ngoài mục tiêu quy định.

Chính quyền địa phương của bạn có thể sẽ yêu cầu đánh giá tiếng ồn xây dựng trong giai đoạn lập kế hoạch của một dự án mới và thường sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn BS 5228. Mục đích chính của khảo sát tiếng ồn xây dựng là để có được sự hiểu biết đầy đủ về các mức độ có thể xảy ra cả tiếng ồn và độ rung phát sinh từ bất kỳ dự án xây dựng nào được đề xuất. 

Tiếng ồn và độ rung có thể quá mức cả về lượng tiếng ồn mà chúng tạo ra và thời lượng của các hoạt động được đề xuất. Ngoài ra, thường xuyên phải giám sát thêm dự án để đảm bảo rằng mức độ tiếng ồn không nằm ngoài mức dự đoán, hoặc giờ làm việc (và do đó tiếng ồn) không xảy ra ngoài phạm vi quy định của đánh giá tiếng ồn xây dựng.

Những gì liên quan đến đánh giá tiếng ồn xây dựng?

Các yêu cầu cụ thể đối với đánh giá tiếng ồn xây dựng có thể rất khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dự án được đề xuất, các cơ quan tiếp nhận nhạy cảm với tiếng ồn xung quanh, thời gian của công việc và thiết bị xây dựng đang được sử dụng.

Các kỹ thuật điển hình được sử dụng để đánh giá tiếng ồn trong xây dựng bao gồm mô hình hóa tiếng ồn và độ rung của công trình, đánh giá tiếng ồn của thiết bị được sử dụng trên công trường và dự đoán tác động tiếng ồn phát ra từ các hoạt động xảy ra trong dự án.

NOVA Acoustics Ltd có thể thực hiện giám sát tiếng ồn xây dựng trong thời gian dài, cũng như kiểm tra sự tuân thủ tại chỗ trong các hoạt động xây dựng chuyên sâu.

Tôi yêu cầu loại khảo sát tiếng ồn xây dựng nào?

Loại khảo sát tiếng ồn xây dựng cần thiết cho dự án của bạn sẽ phụ thuộc vào giai đoạn tiến độ của bạn. Một số cần thiết trước khi bất kỳ công việc nào bắt đầu, nếu có khả năng tiếng ồn và độ rung sẽ tác động tiêu cực đến những người dân xung quanh, các khu vực chung hoặc bất kỳ cơ quan tiếp nhận nhạy cảm với tiếng ồn nào khác.

Chúng tôi có kinh nghiệm thực hiện khảo sát tiếng ồn xây dựng cho nhiều loại công trình trong ngành. Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn lời khuyên đáng tin cậy, trung thực về phạm vi và yêu cầu của dự án của bạn. Trong trường hợp khảo sát tiếng ồn xây dựng phát hiện ra bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để cung cấp cho bạn giải pháp thực tế, hiệu quả về chi phí, được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.