Thiết kế phòng phản xạ âm thanh (Reverberation Room)

Phòng phản xạ âm thanh là một phòng đặc biệt, đặc trưng cho lĩnh vực âm học nghiên cứu vật liệu và môi trường âm. Về tính chất âm học, phòng phản xạ ngược lại hoàn toàn với phòng hâp thụ khi toàn bộ năng lượng âm thanh tới được phản xạ ngược lại ở bề mặt tường bởi tường bê tông cứng. Thiết kế phòng phản xạ Bởi năng lượng không bị hấp thụ mà phản ngược lại hoàn toàn, nên âm thanh tồn tại trong thời gian dài và chỉ bị tiêu hao trên quá trình di chuyển bởi môi trường truyền âm(không khí). Nên thời gian vang âm RT là hệ số đặc trưng khi nói về phòng phản xạ. Thiết kế phòng phản xạ Theo tiêu chuẩn ISO 354, ở mục 6.1.1, thể tích tối thiểu phải đạt 150 m3 để đảm bảo thời gian vang âm chính xác. Tuy nhiên, một số bài báo đã cho phép loại bỏ yếu tố này và vẫn đạt kết quả chính xác dù thể tích nhỏ hơn. Cabin Alpha là mô phỏng thu nhỏ của phòng phản xạ được phát triển bởi GAUS có kích thước 1m3. Thiết kế phòng phản xạ Sử dụng phòng phản xạ âm có thể xác định được hệ số hấp thụ của một tấm vật liệu hay một cấu trúc vật liệu có kích thước hình thù phức tạp.
Tin mới

Bài viết lên quan