Thiết kế phòng hấp thụ âm

Thiết kế phòng hấp thụ âm thanh

Phòng hấp thụ âm thanh là một phòng đặc biệt, đặc trưng cho lĩnh vực âm học nghiên cứu vật liệu và môi trường âm. Nó tạo ra một trường âm thanh một chiều duy nhất, có nghĩa sóng chỉ truyền đến và không có sóng phản xạ trong phòng hấp thụ. Do các yêu […]

Thiết kế phòng phản xạ âm thanh (Reverberation Room)

Thiết kế phòng phản xạ

Phòng phản xạ âm thanh là một phòng đặc biệt, đặc trưng cho lĩnh vực âm học nghiên cứu vật liệu và môi trường âm. Về tính chất âm học, phòng phản xạ ngược lại hoàn toàn với phòng hâp thụ khi toàn bộ năng lượng âm thanh tới được phản xạ ngược lại ở […]

Sơ bộ tính toán âm học phòng hội trường

Render 3D khán phòng hội trường

Âm học phòng hội trường được tính toán dựa trên các thông số bản vẽ (Không gian bên trong khán phòng được giới hạn bởi các tường cứng vách cách âm), Các hệ số hấp thụ âm (Được thí nghiệm xác định vật liệu sẽ sử dụng), và các tiêu chuẩn quốc tế về phép […]